Data Center

Integracja urządzeń i systemów na poziomie danych procesowych to podstawa płynnej komunikacji i współpracy między światami OT, IT i IoT.

INTEGRACJA 

Efektywne dziłanie Data Center wymaga skutecznej, działającej komunikacji , nie tylko w kontekście pracowników ale także, a nawet przede wszystkim, w kontekście urządzeń.  Nasze rozwiązania zapewniają szeroko rozumianą integrację wszystkich urządzeń sterujących i monitorujących oraz instalacji i stystemów, wystepujących w obiektach typu Data Center, niezależnie od ich pierwotnych sposóbów i metod komunikacji.
W szczególności : liczników, czujników, modułów IoT, jednostek dystrybucji zasilania (PDU), zasilaczy awaryjnych (UPS), central klimatyzacyjnych, central wentylacyjnych,  układów klimatyzacji precyzyjnej, tzw. CRAC, systemów przeciwpożarowych, systemów kontroli dostepu, 

 

Synergia OT, IT i IoT

Oferowane przez nas rozwiązanie zapewnia pełną integrację podsystemów automatyki (OT), informatyki (IT) i  nowoczesnych rozwiązań IoT na poziomie danych procesowowych oraz uniwersalizm tych danych, pozwalający na sprawną analizę i usprawnienie procesu raportowania. Rozwiązanie nie wymaga zastosowania konkretnego systemu operacyjnego a zbierane i przetwarzane informacje pochodzić mogą z różnych baz danych , niespójnych pod względem form i metod komunikacji.

Zarządzanie instalacjami HVAC

Budynek Data Center jest to obiekt zamknięty, wyposażony w systemy wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji.  Dla zapewnienia sprawnego ich działania wskazane jest zastosowanie systemu nadrzędnego (w ramach naszej oferty sugerujemy: Saia PCD Supervisor lub Certago), który integrowałby pracę systemów odpowiedzialnych za odprowadzenie i wymianę powietrza i zarządzał nimi tak, by działały sprawnie, wydajnie i bezawaryjnie.

Efektywność energetyczna i kosztowa

Kwestia transparentności energetycznej to aktualnie jedno z największych wyzwań jakie stoją przed osobami zarządzającymi Centrami danych i podobnymi im obiektami szczególnego przeznaczenia. Dzieje się tak nie tylko ze względu na koszty, ale także z powodu nowych wymagań związanych ze zmianami klimatycznymi. Wzrost efektywności energetycznej ścisle związany jest z redukcją śladu węglowego. Waro więc pamiętać, że koncentracja na “zielonych” rozwiązaniach (takich jak System Zarządzania i Monitoringu Zużycia Mediów), potwierdzonych normami, pozwala nie tylko zredukować rachunki za media, ale również ograniczyć negatywny wpływ na środowisko. 

Cyberbezpieczeństwo

Cyfryzacja przedsiebiorstw i szybki wzrost natężenia ruchu oraz rosnąca liczba urządzeń bedących źródłem danych oznacza większą skalę i wyższe prawdopodobieństwo wystapienia potencjalnych zagrożeń (ataków).  Dlatego też  proporcjonalnie do rosnącego zainteresowania usługami Data Center rosnąć powinny wydatki na inwestycje związane z zabezpieczeniem, zarówno w obszarze bezpieczeństwa sieciowego, jak i fizycznego zabezpieczenia obiektów. Cyberbezpieczeństwo, które oferujemy w ramach naszych rozwiązań to wiele różnych poziomów i form zabezpieczeń, w tym: obsługa połączeń szyfrowanych (np. https, ftps), również w obrębie sieci lokalnej, funkcje bezpiecznego, zdalnego dostępu opartego o VPN – dla serwisanta i użytkownika, z poziomu dowolnego urządzenia (PC / tablet / smartfon), monitorowanie i audyt zdalnych połączeń do systemu, separacja sieci komunikacyjnych LAN/WAN, zdalne blokowanie dostępu do systemu.

Nadzór 24/7

Monitoring w budynku, który  powinien działać nieprzerwanie, dotyczy także monitorowania parametrów pracy wszytskich lub wybranych urządzeń. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie systemu zdalnego nadzoru, dostępnego z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie, wraz z opcją powiadamiania o sytuacjach nietypowych  i alarmowania w przypadku awarii, zgodnie z zadanym algorytmem i w ustalonej formie: mail, sms.

Kontrola zużycia mediów

Monitoring poziomu zużycia energii elektrycznej i innych mediów (wody, gazu, ciepła itp.) nie kończy się na autoamatycznym odczycie danych z urządzenia pomiarowego. Oferowane przez nas rozwiązania zapewnia także:

 • Centralizację danych bieżących oraz historycznych, co umożliwia porównywania wartości np. w czasie, wyznaczanie trendów, prognozowanie i planowanie. 
 • Dostęp do zaawansowanych funkcji raportowania i analizy danych.
 • Funkcja aktywnego strażnika mocy.

Zabezpieczenie danych i mienia

Równie ważne, co bezpieczeństwo sieciowe, jest fizyczne bezpieczeństwo posiadanych zasobów i powierzonych danych. Funkcje tę realizowac można stosując:

  • Monitoring temperatury i wilgotności w pomieszczeniach wrażliwych ich zmiany.
  • Monitoring wycieków i zalań w miejscach, w których obecność wody stanowi zagrożenie.
  • Kontrolę obecności w pomieszczeniach i na określonych obszarach.
  • Kontrolę dostępu w oparciu o nadane uprawnienia i ustalone strefy.
  • Monitoring wejść/wyjść, otwarcia drzwi. itp.

Monitoring jakość powietrza

Coraz więcej przedsiebiorstw decyduje się na monitorowanie i kontrolowanie warunków panujących w podległych im obiektach. Ma to miejsce w przypadku, w którym zawartość powietrza ma bezpośredni wpływ na realizowane procesy i działania lub gdy pracodawca chce kontrolować warunki, w jakich przebywaja i pracują jego pracownicy i dbac o to by były optymalne. Instalacja urządzeń monitorujących jakość powietrza (temperatura, wilgotność, CO2) i wykrywających zanieczyszczenia (chemiczne, biologiczne czy radioaktywne) stanowi wartośc dodaną, która zwiąksza atrakcyjność przedsiębiorcy w oczach personelu oraz samego obiektu w oczach klienta. W obu przypadkach może mieć to finalnie wymiar finansowy.

Niezawodność

Zapewnienie niezawodność rozumianej jako ciągłość przesyłu danych, która w przypadku Data Center jest wartością o znaczeniu krytycznym. Sprowadza się do sprawnej kooperacji dwóch technologii, z uwzględnieniem ich wzajemnej zastępowalności (redundancji) w momencie pojawienia się usterki, przestoju, awarii. Redundancja może dotyczyć zarówno systemu sterowania, jak i warstwy komunikacyjnej związanej z wymianą danych pomiędzy urządzeniami na instalacji.

Dostępność

Wysoki poziom dostępności, rozumiany jako procentowy udział czasu prawidłowego działania, wymaga redukcji lub całkowitej eliminacji przestojów i sytuacji awaryjnych. W tym celu zaleca się bieżący monitoring pracy poszczególnych urządzeń i całej instalacji,  cykliczne kontrole i przeglądy oraz aktualizację wykorzystywanych systemów. Na podstawie zebranych danych (historycznych i bieżących, dostępnych w formie wizualizacji lub raportu) można szybko rozpoznać sytuację potencjalnie niebezpieczną i w porę na nią zareagować. 

Rozwiązania dedykowane

dla Data Center

Produkty
dedykowane

dla Data Center

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest jednoznaczna z zapoznaniem się i przyjęciem treści polityki cookies.
Akceptuję